Meny Lukk
Boksmia forlag gir rom for andre røyster og få fram i lyset noko av kulturen, historia og tenkinga som ikkje blir dekt av vår urbane forlagsbransje

NYE BØKER FRÅ BOKSMIA FORLAG


Nordisk historie sett nedanfrå, om kvardagssvolt og svoltperiodar, om folks slit for å få mat til seg og sine, om borkebrød og lav som surrogatmat, flytting til andre land og bortsetjing og sal av barn, om hjelpearbeid som fungerte og hjelpearbeid det kom lite ut av, og om dei som såg på hungersnaud blant fattige som bra for samfunnet eller som Guds straffedom mot syndefulle menneske. Siste del av boka handlar om matberedskap no og framover.

Les meir og bestill boka

To bøker i kassett med over 500 boksider og 300 bilete.

Fiskar og kunstnar Trond Andersson skriv om 23 fisketurar med stong i elvar og vatn i Hallingdal, åleine, saman med fiskekameratar og reportasjeteam frå TV.

Olav Randen skriv om ørret og ørretfiske gjennom ti tusen år og om korleis ørreten best kan forvaltast i framtida

Les meir og kjøp boka