Meny Lukk

40 år med bondeopprør

kr 100

Av: Thomas Vermes

I 40 år var John Petter Løvstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sentral aktør i norsk landbrukspolitikk. I intervju med journalist Thomas Vermes fortel han om spelet rundt landbrukspolitikken desse tiåra. Berre 64 sider, men sider som gjer at lesaren ser samanhengar i norsk landbruk.

  • Bokmål
  • 64 sider