Meny Lukk

Svolt i Norden

kr 380

Av Olav Randen

Nordisk historie sett nedanfrå, om kvardagssvolt og svoltperiodar, om folks slit for å få mat til seg og sine, om borkebrød og lav som surrogatmat, flytting til andre land og bortsetjing og sal av barn, om hjelpearbeid som fungerte og hjelpearbeid det kom lite ut av, og om dei som såg på hungersnaud blant fattige som bra for samfunnet eller som Guds straffedom mot syndefulle menneske.

Siste del av boka handlar om matberedskap no og framover.

  • 320 sider
  • nynorsk

 

Kategori: